Maatschappelijk werk

Wat is maatschappelijk werk?

De missie van het maatschappelijk werk is kort gezegd: bevorderen dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen, als mens en als burger.

Maatschappelijke hulpverleners streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen, en dat ze rekening houden met anderen met wie zij samenleven (Beroepsprofiel, NVMW 2006).

Wat kan maatschappelijk werk voor mij doen?

Iedereen heeft wel eens te maken met kleinere of grotere problemen. Vaak kunnen we die zelf goed oplossen. Soms lukt dat niet. Je zou met deze vragen of problemen een beroep kunnen doen op maatschappelijke hulpverlening. Maatschappelijk werk kan bijvoorbeeld helpen bij:

 • Problemen in de omgang met anderen zoals partner, kinderen, ouders, huisgenoten, buren.
 • Problemen met de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen: overlijden, scheiding, ziekte, verlies van werk. Of als gevolg van seksueel geweld: verkrachting, aanranding, incest.
 • Vragen rondom eigen functioneren.
 • Problemen op school: pesten,  onzekerheid over de eigen prestaties.
 • Problemen met eenzaamheid.
 • Vragen over regelingen, uitkeringen, wetgeving, financiën.
 • Problemen met instanties.
 • Problemen met eenzaamheid.

Vragen of problemen kunnen cliënten bespreken in een of meer gesprekken met mij. Samen wordt gewerkt aan het vergroten van de mogelijkheden om die problemen op te lossen.

Welke methodieken horen bij maatschappelijk werk?

Bij maatschappelijk werk kunnen meerdere methodieken toegepast worden. Er worden keuzes gemaakt op basis van jouw unieke, persoonlijke situatie. Ik kan als maatschappelijk werker/hulpverlener onder andere gebruik maken van:

 • Communicatietheorieën
 • Jeugd- personen – en familierecht
 • Sociale Psychologie
 • Systeemtheorie
 • Beroepsdilemma’s
 • Gezamenlijk werkplan opstellen
 • Multidisciplinair werkplan opstellen
 • Uitvoeren van interventies binnen systemen
 • Oplossingsgericht werken
 • Systemisch werken
 • Veranderkundige modellen

Is hulp in de vorm van maatschappelijk werk niet helemaal wat jij zoekt? Kijk eens bij mijn coaching aanbod. Coaching is een praktische en positieve manier om te werken aan je persoonlijke groei en in vele situatie geschikt.

Bekijk ook

Coaching

Over Johannes Altena

Tarieven en vergoeding

Kijk ook eens op Facebook voor actueel nieuws

© Copyright 2022 - Altena Maatschappelijk werk en Coaching